Ciekawostki o św. Janie Ewangelista

Ciekawostki o św. Janie Ewangelista

Święty Jan Ewangelista, zwany też Apostołem Miłości, jest jednym z najważniejszych postaci w chrześcijaństwie. To on napisał jedno z czterech Ewangelii i wiele listów, które stały się podstawą nauki Kościoła. W tym artykule przedstawimy kilka ciekawostek na jego temat, które na pewno Cię zainteresują.

1. Kim był św. Jan Ewangelista?

Święty Jan Ewangelista był jednym z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa. Urodził się w Betsaidzie, nad Morzem Galilejskim, około roku 6-10 n.e. Był synem Zebedeusza i Salome, a jego bratem był święty Jakub Mniejszy. Wraz z bratem i św. Piotrem tworzył wewnętrzne kręgi uczniów Jezusa.

2. Jakie są dzieła św. Jana Ewangelisty?

Święty Jan Ewangelista jest autorem jednej z czterech Ewangelii, zatytułowanej “Ewangelia wg św. Jana”. Napisana została około 90 roku n.e. i zawiera szczegółowy opis życia Jezusa oraz jego nauczania. Święty Jan jest także autorem kilku listów, skierowanych do wierzących, które stały się częścią Nowego Testamentu.

3. Co oznacza przydomek “Ewangelista”?

Słowo “ewangelista” pochodzi z greckiego “euangelos”, co oznacza “dobrą nowinę”. Święty Jan Ewangelista jest nazywany tak, ponieważ jego Ewangelia przekazuje dobryą nowinę o zbawieniu ludzkości przez Jezusa Chrystusa.

4. Jakie cuda są przypisywane św. Janowi Ewangeliscie?

Tradycja przypisuje św. Janowi Ewangeliscie kilka cudów, które dokonały się za jego pośrednictwem. Jednym z nich jest uzdrowienie chorego z raka przez ułożenie jego ręki na chorym miejscu. Święty Jan miał także powstrzymać trzęsienie ziemi, a jego modlitwa miała sprawić, że woda wypłynęła z kamienia w czasie jego kazania.

Zobacz też:  Ciekawostki o Parku Mużakowskim

5. Jaki był koniec życia św. Jana Ewangelisty?

Według tradycji, św. Jan Ewangelista zmarł około 100 roku n.e. w Efezie, na terenie dzisiejszej Turcji. Został pochowany na wzgórzu Ayasoluk, gdzie do dzisiaj można zobaczyć jego grobowiec.

6. Jakie znaczenie ma św. Jan Ewangelista w kulturze?

Św. Jan Ewangelista jest postacią o wielkim znaczeniu dla kultury europejskiej. W ikonografii chrześcijańskiej jest przedstawiany jako młodzieniec lub starszy mężczyzna z księgą lub orłem, a jego wizerunek pojawia się na wielu obrazach, freskach i rzeźbach.
W literaturze św. Jan Ewangelista jest autorem jednego z czterech Ewangelii, która jest jednym z fundamentalnych tekstów chrześcijaństwa. Jego Ewangelia zawiera wiele unikalnych opowieści i przypowieści, takich jak m.in. Zmiana wody w wino, Uzdrowienie niewidomego czy Zmartwychwstanie Łazarza.
Św. Jan Ewangelista był także inspiracją dla wielu artystów, takich jak choćby Leonardo da Vinci, który namalował obraz “Ostatnia Wieczerza” przedstawiający ostatnią kolację Jezusa i jego apostołów.
Ponadto, św. Jan Ewangelista jest patronem wielu miejscowości, kościołów, a także różnych grup zawodowych, w tym m.in. pisarzy, drukarzy i wydawców.

7. Co to są “Janini synowie”?

“Janini synowie” to nazwa nadana grupie osób, które kultywują duchowość i nauczanie św. Jana Ewangelisty. Według tradycji, “Janini synowie” to ludzie, którzy chcą naśladować Jana jako autorytet duchowy i zbliżyć się do Boga.
Grupa ta powstała w XVII wieku we Francji i jest jednym z odłamów franciszkanizmu. W swoim nauczaniu “Janini synowie” skupiają się na wartościach takich jak miłość, pokój i braterstwo.
W Polsce “Janini synowie” są obecni od początku XX wieku i prowadzą działalność duszpasterską, m.in. organizują rekolekcje i modlitwy.

8. Kiedy obchodzimy święto św. Jana Ewangelisty?

Święto św. Jana Ewangelisty obchodzone jest 27 grudnia. Jest to jedno z najważniejszych świąt kościelnych, które upamiętnia postać św. Jana Ewangelisty i jego zasługi dla chrześcijaństwa.
W Polsce 27 grudnia jest także świętem państwowym, tzw. “Dniem Świętego Jana”. W tym dniu odbywają się różnego rodzaju uroczystości, m.in. msze święte, procesje czy koncerty.

Zobacz też:  Ciekawostki o Znaku Zodiaku - Lew

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też